J.P. Morgan Thailand DW41

ข้อมูล DW41 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภทสิทธิ วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายวันสุดท้าย จำนวนวันคงเหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย ค่าความผันผวนแฝง (%) ค่าความผันผวนในอดีตย้อนหลัง 90 วัน (%) สรุปข้อสนเทศ ข้อกำหนดสิทธิ
ADVA41C2004A ADVANC Call 2019-11-12 2020-04-17 82 43.4 25.5
ADVA41C2005A ADVANC Call 2019-11-26 2020-05-14 109 42.9 25.5
ADVA41C2006A ADVANC Call 2019-12-03 2020-06-04 130 42.1 25.5
ADVA41C2007A ADVANC Call 2019-12-17 2020-07-02 158 42.2 25.5
ADVA41P2004A ADVANC Put 2019-11-12 2020-04-17 82 45.2 25.5
ADVA41P2005A ADVANC Put 2019-12-17 2020-05-28 123 44.8 25.5
AMAT41C2002A AMATA Call 2019-09-10 2020-02-11 16 177.5 34.3
AMAT41C2003A AMATA Call 2019-10-02 2020-03-03 37 91.2 34.3
AMAT41C2004A AMATA Call 2019-10-24 2020-04-02 67 79 34.3
AMAT41C2005A AMATA Call 2019-12-03 2020-05-21 116 52.4 34.3
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2020-01-24 17:40 (Implied volatility and 90 days historical volatility are updated on daily basis)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน