J.P.Morgan Thailand DW41

ข้อมูล DW41 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภทสิทธิ วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายวันสุดท้าย จำนวนวันที่เหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย (วัน) ค่าความผันผวนแฝง (%) ค่าความผันผวนในอดีตย้อนหลัง 90 วัน (%) สรุปข้อสนเทศ ข้อกำหนดสิทธิ
ADVA41C1910A ADVANC Call 2019-03-26 2019-10-15 56 41.3 19.2
ADVA41C1910B ADVANC Call 2019-03-26 2019-10-29 70 39.5 19.2
ADVA41C1912A ADVANC Call 2019-07-02 2019-12-17 119 41.2 19.2
ADVA41C1912B ADVANC Call 2019-08-14 2019-12-17 119 38 19.2
ADVA41P1911A ADVANC Put 2019-05-02 2019-11-05 77 44 19.2
ADVA41P1912A ADVANC Put 2019-07-09 2019-12-24 126 42.5 19.2
AEON41C1912A AEONTS Call 2019-06-25 2019-12-09 112 61.9 30.1
AMAT41C1912A AMATA Call 2019-06-25 2019-12-09 112 56 22
AOT41C1909A AOT Call 2019-04-10 2019-09-03 14 40 21.7
AOT41C1912A AOT Call 2019-06-04 2019-12-17 119 39.2 21.7
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2019-08-23 17:40 (Implied volatility and 90 days historical volatility are updated on daily basis)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน