ค้นหาและเปรียบเทียบ

ค้นหา DW
กรองข้อมูล

กรองข้อมูล

ระดับสภาพคล่อง
DW ใหม่
ปริมาณซื้อขายสูง
ชื่อ DW
ราคา Bid ปริมาณ Bid
('000)
เปลี่ยนแปลง (%) Effective
Gearing
Sensitivity Sensitivity
(จุดดัชนี)
Time Decay
(%)
Moneyness (%) วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายสุดท้าย
ข้อมูลล่าสุด ณ
(ข้อมูล delayed 15 นาที)

วิธีการใช้ฟังก์ชั่นค้นหาและเปรียบเทียบ

ฟังก์ชั้นค้นหาและเปรียบเทียบคืออะไร?

"เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน DW41 ที่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากจะพิจารณาความเสี่ยงและศีกษารายละเอียดจาก ""เรียนรู้ DW41"" ให้ดีแล้ว การมีเครื่องมือค้นหาข้อมูลและเปรียบเทียบ DW41 ที่มีข้อมูลที่อัพเดทอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้การลงทุนใน DW สะดวกและสามารถวางแผนการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ทาง J.P. Morgan มาพร้อมกับเครื่องมือค้นหา DW และเครื่องมือเปรียบเทียบข้อมูล DW41 กับ DW ตัวอื่นๆ ในตลาด พร้อมทั้งมีการแสดง tag ข้างหลังชื่อ DW เพื่อบ่งบอกถึงลักษณะที่สำคัญของ DW ตัวดังกล่าว ซึ่งข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลจะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นักลงทุนทุกคนจึงสามารถใช้เครื่องมือ นี้เพื่อค้นหา DW41 ที่สนใจได้ทั้ง DW อ้างอิงหุ้นไทยรายตัว ดัชนีหุ้นไทย ดัชนีหุ้นต่างประเทศ และหุ้นต่างประเทศ"

วิธีการค้นหา DW41?

นักลงทุนสามารถใช้งานเครื่องมือค้นหา DW41 และ DW ทุกตัวในตลาด อ้างอิงหุ้นไทยรายตัว ดัชนีหุ้นไทย ดัชนีหุ้นต่างประเทศ และหุ้นต่างประเทศ ได้ตาม 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. นักลงทุนสามารถใช้งานเครื่องมือค้นหา DW41 และ DW ทุกตัวในตลาด โดยพิมพ์ตัวย่อของสินทรัพย์อ้างอิง

2. จากนั้้นระบบจะประมวลผลข้อมูล DW เพื่อให้นักลงทุนได้เลือก DW ที่สนใจและคลิกที่ปุ่มเปรียบเทียบ เพื่อแสดงผลในลักษณะเปรียบเทียบเพื่อ นำข้อมูลไปเลือกวางแผนตามต้องการได้

3. หากต้องการค้นหาข้อมูลของ DW ใหม่ นักลงทุนสามารถกดลบเงื่อนไขและทำการค้นหาดวยเงื่อนไขใหม่

การอ่านค่าผลการค้าหา DW41 และ DW ทุกตัวในตลาด?

 • เข้าใจลักษณะของชื่อผลิตภัณฑ์ DW

  ชื่อรูปแบบเดิม

  UUUU + 41 + C or P + YYMM + A to Z
  UUUU คือ ชื่อย่อ 4 ลำดับแรกของหลักทรัพย์อ้างอิง
  41 คือ รหัสผู้ออกของ J.P. Morgan
  C or P คือ Call DW หรือ Put DW
  YYMM คือ ปีและเดือนของวันซื้อขายสุดท้าย
  A to Z คือ ชื่อรุ่นของ DW ซึ่งจะใช้ในแยกการแยกลักษณะเฉพาะของ DW แต่ละรุ่น
  A-F เน้นที่ Gearing สูง
  T-Z เน้นที่ Time decay ต่ำ
  ลักษณะเฉพาะของ DW จะโดดเด่นในช่วงวันซื้อขายวันแรกแต่ลักษณะเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด

  ชื่อรูปแบบใหม่

  UUUUUU + 41 + C or P + YYMM + A to Z

  UUUUUU คือชื่อย่อ 6 ลำดับของหลักทรัพย์อ้างอิง
  ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างกันระหว่างชื่อรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่

 • Effective Gearing ใช้ประมาณว่า DW จะขยับกี่ % หากหลักทรัพย์อ้างอิงขยับ 1%

 • Sensitivity ใช้อธิบายการเคลื่อนไหวของ DW เมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์อ้างอิง โดยหาก Sensitivity เท่ากับ 1 จะสามารถแปลความหมายได้ดังนี้

  • TH Stock DW: ขยับ 1 ช่อง, DW จะขยับ 1 ช่อง
  • HK Stock DW: ขยับ 5 ช่อง, DW จะขยับ 1 ช่อง
  • SET50 Index DW : SET50 Futures ขยับ 1 จุดดัชนี, DW จะขยับ 1 ช่อง
  • S&P500 Index DW : S&P500 Futures ขยับ 2.5 จุดดัชนี, DW จะขยับ 1 ช่อง
  • Nasdaq-100 Index DW: Nasdaq-100 Futures ขยับ 10 จุดดัชนี DW จะขยับ 1 ช่อง
  • Dow Jones Index DW: Dow Jones Futures ขยับ 20 จุดดัชนี, DW จะขยับ 1 ช่อง
  • MSCI China A50 Connect DW: MSCI China A50 Connect Futures ขยับ 1 จุดดัชนี, DW จะขยับ 1 ช่อง
 • Time Decay (วัน) ใช้ประมาณว่ากี่วันราคา DW จะลดลง 1 ช่อง คำนวณโดยใช้วันตามปีปฏิทิน
 • Time Decay (%) ใช้ประมาณค่า Time decay ต่อวัน คำนวณโดยใช้วันตามปีปฏิทิน
 • Moneyness(%) ใช้อธิบายสถานะของ DW ว่ามีลักษณะ In the money (ITM), At the money (ATM) or Out of the money (OTM)
 • Implied Volatility (%) ใช้อธิบายความแพงของ DW โดยใช้เปรียบเทียบในหลักทรัพย์อ้างอิงเดียว ราคาใช้สิทธิ และวันครบกำหนดอายุเดียวกัน ยิ่งค่า Implied Volatility สูง ยิ่งทำให้ DW ราคาแพงขึ้น
 • Last Trading date: วันซื้อขายสุดท้ายที่นักลงทุนสามารถซื้อขาย DW ในวันถัดไป DW จะขึ้นเครื่องหมาย suspense (SP)
 • Maturity Date: วันสุดท้ายที่ DW จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยวันถัดไป DW จะถูกเพิกถอน