J.P. Morgan Thailand DW41

ตารางราคา DW41

  • หลักทรัพย์อ้างอิง: JAS
  • ผู้ออก: JPM
  • ประเภทสิทธิ: Call
Terms
หลักทรัพย์อ้างอิง JAS ผู้ออก JPM
Settlement Type Cash Settement Exercise Type European ประเภท Call
ราคาใช้สิทธิ 7.4 Listing Date 2019-08-06 Expiry Date 2020-01-25
วันซื้อขายวันสุดท้าย 2020-01-21 จำนวนวันที่เหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย (วัน) 89วัน Effective Gearing(x) 4.72
Sensitivity 0.81 Moneyness(%) % OTM / 15.62 อัตราการใช้สิทธิ 0.4
ค่าความผันผวนแฝง (%) 68.45 Delta(%) 40.53 Time Decay(Day) -0.0027
จำนวณวันเฉลี่ยที่มูลค่าจะลดลง 1 ช่องราคา 3.70