J.P. Morgan Thailand DW41

ตารางราคา DW41

PRIME
HOT
  • หลักทรัพย์อ้างอิง: SET50 Futures Sep22 (S50U22) Last Price (HKD):
  • ผู้ออก: JPM
  • ประเภทสิทธิ: Call
Terms
หลักทรัพย์อ้างอิง SET50 Futures Sep22 (S50U22) ผู้ออก JPM
Settlement Type Cash Settement Exercise Type European ประเภท Call
ราคาใช้สิทธิ 1,050 Listing Date 2022-06-24 Expiry Date 2022-10-05
วันซื้อขายวันสุดท้าย 2022-09-29
จำนวนวันที่เหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย (วัน)91วัน
Effective Gearing(x) 17.80
Sensitivity0.7 จำนวนจุดโดยเฉลี่ยที่จะขยับ DW 1 ช่อง 1.4
Moneyness(%) % OTM / 10.40 อัตราการใช้สิทธิ 0.04167 ค่าความผันผวนแฝง (%) 19.81
Delta(%) 17.51 Time Decay(Day) -0.0078 วันเฉลี่ยที่ลดลง 1 ช่อง 1.28
แจ้งเตือนความเสี่ยง

แจ้งเปลี่ยนสัญญา Futures ที่ใช้เทียบตารางราคาสำหรับ SET50 Index DW ที่หมดอายุหลังเดือน มิ.ย. 2565
โดยให้ใช้ราคา Last ของ Futures เดือน ก.ย. 2565 (S50U22) ในการเทียบตารางราคาตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป

ตกลง
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]