J.P. Morgan Thailand DW41

ตารางราคา DW41

PRIME
Sensitivity
  • หลักทรัพย์อ้างอิง: SET50 Futures Mar22 (S50H22)
  • ผู้ออก: JPM
  • ประเภทสิทธิ: Call
Terms
หลักทรัพย์อ้างอิง SET50 Futures Mar22 (S50H22) ผู้ออก JPM
Settlement Type Cash Settement Exercise Type European ประเภท Call
ราคาใช้สิทธิ 1,050 Listing Date 2021-11-01 Expiry Date 2022-04-05
วันซื้อขายวันสุดท้าย 2022-03-30
จำนวนวันที่เหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย (วัน)65วัน
Effective Gearing(x) 18.25
Sensitivity0.9 จำนวนจุดโดยเฉลี่ยที่จะขยับ DW 1 ช่อง 1.1
Moneyness(%) % OTM / 6.73 อัตราการใช้สิทธิ 0.03636 ค่าความผันผวนแฝง (%) 21.12
Delta(%) 25 Time Decay(Day) -0.011 วันเฉลี่ยที่ลดลง 1 ช่อง 0.91
แจ้งเตือนความเสี่ยง

แจ้งเปลี่ยน Series Futures เทียบตารางราคา

เริ่มเปลี่ยน series SET50 Futures อ้างอิงเทียบตารางราคาเป็น S50H22 ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป สำหรับ SET50 DW41 รุ่นครบกำหนดอายุ มี.ค.2565 และ มิ.ย.2565 

ตกลง
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]