TIDLORTIDLOR41C2308A

สนใจ DW อ้างอิง TIDLOR?
เลือก DW41 รุ่น Highlight อ้างอิง TIDLOR

คัดเลือกรุ่นที่มีสภาพคล่องสูง
ราคา Bid ขั้นต่ำที่ 0.01 บาท
ตารางราคาสำหรับ 7 วันทำการข้างหน้า

DW41 รุ่น Highlight

PRIME
HOT
Highlight
หุ้นไทย
SET
TIDLOR41C2308A
วันซื้อขายวันแรก
2023-02-23
วันซื้อขายวันสุดท้าย
2023-08-03
อายุคงเหลือ
62 วัน
ราคา Bid DW
0.16THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+6.67%
Effective Gearing
6.80X
Sensitivity
1.0
Time Decay (%)
-1.60%
Moneyness (%)
OTM(7.46%)
Implied Volatility (%)
54.26%
ข้อมูลล่าสุด ณ 02 มิ.ย. 2023 17.40 (ข้อมูล delayed 15 นาที)

DW41 Highlights for TIDLOR

0.16 บาท   +6.67%