J.P. Morgan Thailand DW41

บทความ

เตือนก่อนเทรด! DW ติด Cash Balance ได้ไหม ติดแล้วทำอย่างไร
2021-09-20
2021-09-20

ถ้าหุ้นแม่ติด Cash Balance แล้ว DW จะติดด้วยไหม?

ประเด็นสำคัญ

#1. แล้ว DW จะติด Cash Balance เมื่อไร?

#2. สัปดาห์ต่อไป DW ตัวไหนจะติด Cash Balance บ้าง?

 

     ปกติใครที่ลงทุนในหลักทรัพย์ เมื่อหลักทรัพย์ตัวไหนมีการซื้อขายที่ผิดไปกว่าสภาพการซื้อขายปกติ ทางตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศ ให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายที่ต้องซื้อขายผ่านบัญชี Cash Balance ไม่สามารถลงทุนด้วยบัญชีประเภทอื่นได้ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ทางตลาดหลักทรัพย์ต้องการลดความผิดปกติของราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่สำหรับ DW หรือ Derivative Warrant นั้น แม้จะมีราคาเคลื่อนไหวอ้างอิงกับหุ้นหรือดัชนี ก็ไม่ได้หมายความว่า DW ต้องติด Cash Balance เช่นเดียวกับหลักทรัพย์อ้างอิง เนื่องจาก DW มีเกณฑ์พิจารณาการติด Cash Balance ที่แยกจากหลักทรัพย์อ้างอิง

 

แล้ว DW จะติด Cash Balance เมื่อไร?

     แม้ว่าโดยปกติแล้วเราอาจไม่ค่อยเห็น DW ติด Cash Balance บ่อยนัก แต่นักลงทุนก็ควรจะศึกษาเกณฑ์การติด Cash Balance เอาไว้ เพื่อจะได้วางแผนการลงทุนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การที่ DW ตัวใดตัวหนึ่งจะติด Cash Balance ได้นั้นจะต้องเกิดจากเหตุการณ์ 2 อย่างนี้พร้อมกัน

 

 

 

     ข้อ 1) DW ตัวนั้นต้องมีปริมาณการซื้อขายสะสม 5 วันทำการมากกว่าหรือเท่ากับ 200% ของจำนวน DW ที่อนุญาตให้ซื้อขาย เพราะหาก DW ตัวใดเข้าเกณฑ์นี้ ก็หมายความว่ามีคนเทรด DW ตัวนั้นมากผิดปกติ

     ข้อ 2) DW มี Implied Volatility (IV) หรือค่าความผันผวนแฝงของ DW เฉลี่ยจากราคาปิด 5 วันทำการที่มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ซึ่งค่า IV เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สะท้อน ค่าความผันผวนที่ทางผู้ออก DW ใช้กำหนดราคา DW โดยจะวิเคราะห์จากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงแต่ละตัวประกอบกับราคาใช้สิทธิและอายุ DW แต่ละตัว ดังนั้น DW แต่ละตัวจึงมีค่า IV ไม่เท่ากัน หากผู้ออกเห็นว่า DW ตัวนั้นมีความผันผวนสูง ก็จะกำหนดค่า IV สูงตามไปด้วย

     เพราะฉะนั้นแล้ว หาก DW ตัวไหนที่มีทั้งปริมาณการซื้อขายที่สูงผิดปกติและมีค่า IV มากเกิน 100%  ก็จะส่งผลให้ติดอยู่ในรายชื่อ DW  Cash Balance และต้องระมัดระวังในการซื้อขายมากเป็นพิเศษ

 

สัปดาห์ต่อไป DW ตัวไหนจะติด Cash Balance บ้าง?

     ผู้ลงทุนควรต้องติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบรายการของ DW ที่ติด Cash Balance ได้ที่นี่ ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะประกาศ Watch List ทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์

     หากตรวจสอบแล้วว่า DW ตัวไหนอยู่ใน Watch List บ้าง นักลงทุนก็จะต้องซื้อขาย DW ตัวนั้นด้วยบัญชี Cash Balance ในช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดในประกาศดังกล่าว

 

     ในการลงทุนทุกครั้ง นักลงทุนจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้น ๆ ให้ดี และต้องติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องเสมอ เพื่อให้เทรดได้อย่างมั่นใจที่สุด หากไม่อยากพลาดเรื่องราวและสาระความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการลงทุนใน DW สามารถติดตามอ่านบทความที่น่าสนใจได้จากที่นี่ และใช้เครื่องมือค้นหา DW จากเว็บไซต์ของ J.P. Morgan ได้เลย

 

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]