J.P. Morgan Thailand DW41

บทความ

เช็กให้แน่ใจ! SET50 Futures เปลี่ยน Series ส่งผลต่อราคา DW อย่างไร
2021-09-20
2021-09-20

ควรวางแผนลงทุน DW อย่างไรเมื่อ SET50 Futures กำลังจะเปลี่ยน Series

ประเด็นสำคัญ

#1. พิจารณา Basis ให้เป็น

#2. พิจารณา Time Decay เพื่อวางแผนการลงทุนให้รัดกุมยิ่งขึ้น

 

     ทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา แต่การจะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเริ่มต้นวางแผนที่รัดกุมนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ เช่นเดียวกับการลงทุนใน DW ที่จะมีการเปลี่ยน Series ทุกๆ สิ้นเดือนสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาส เพื่อเปลี่ยนเป็น Series ที่สภาพคล่องมากที่สุด หาก SET50 Futures ที่ DW ใช้อ้างอิงราคาเริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายไตรมาสเพื่อเปลี่ยน Series นักลงทุนเองก็ต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมวางแผนรับมือในการเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทน ซึ่งหากคุณเป็นนักลงทุน DW ที่กำลังเตรียมตัววางแผนรับมือสถานการณ์เหล่านี้ แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องพิจารณาปัจจัยใดประกอบบ้าง J.P. Morgan มีคำตอบ

 

พิจารณา Basis ให้เป็น

     เมื่อ SET50 Futures กำลังจะเปลี่ยน Series ในท้ายไตรมาส ค่า basis ถือเป็นสิ่งแรกที่นักลงทุนต้องพิจารณา โดยค่า Basis คือส่วนต่างระหว่างราคา Futures เดือนไกลและ Futures เดือนใกล้ เช่น S50U21 ราคา 950 จุด และ S50Z21 ราคา 955 จุด ค่า Basis จะเท่ากับ 955 – 950 = 5 จุด โดยหากค่า Basis ในวันที่ทำการ Roll over มีค่าเท่ากับค่า Basis ในวันก่อนวันทำ Roll over
     ราคา SET50 DW จะไม่ได้รับผลกระทบจากการทำ Roll over แต่หากค่า Basis เปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อราคาของ DW ได้ เช่น ค่า Basis มากขึ้นเกิดจากราคา Futures เดือนไกลซึ่งเป็นเดือนที่ใช้อ้างอิงปรับตัวสูงขึ้น ก็มักจะส่งผลด้านบวกต่อราคาของ Call DW และส่งผลในทางตรงกันข้ามต่อราคาของ Put DW (เนื่องจาก SET50 DW มีการอ้างอิงราคามาจาก SET50 Futures)

Investment Tips:

ช่วงเวลาการ Roll over และหลักการพิจารณาปรับราคา SET50 DW ในวันแรกที่เริ่มทำการ Roll over ของผู้ออก DW แต่ละรายอาจจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษาช่วงเวลาและหลักการปรับราคาก่อนการตัดสินใจลงทุน สำหรับ J.P. Morgan DW41 จะทำการ Roll over ในวันทำการแรกของสัปดาห์ที่ SET50 Futures ครบกำหนดอายุ และจะปรับราคาตามแนวทางข้างต้น โดยพิจารณาสภาพคล่องของตลาด TFEX ณ วันที่ทำการ Roll over ประกอบด้วย

 


พิจารณา Time Decay เพื่อวางแผนการลงทุนให้รัดกุมยิ่งขึ้น

     นอกจากการพิจารณาค่า Basis แล้ว Time Decay ก็จัดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนต้องเก็บมาพิจารณาให้ดีเมื่อ SET50 Futures มีการเปลี่ยนแปลง Series โดย Time Decay หรือ ค่าเสื่อมเวลานั้นจะเป็นตัวบอกว่าราคาของ DW จะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเวลาผ่านไป 1 วัน หรือ เป็นการบอกจำนวนวันที่ราคา DW จะลดลง 1 ช่องราคา (Tick Size) ซึ่งนั่นจะหมายความว่า ยิ่งนักลงทุนถือ DW นานเท่าไร ราคารับซื้อคืนของ DW ก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อ Series ของ SET50 Futures กำลังจะเปลี่ยนแปลง นักลงทุนควรเช็ก Time Decay ของ DW ตัวที่กำลังถือ รวมถึง DW ตัวที่กำลังจะเปลี่ยน Series เพื่อทำการวางแผนซื้อขายให้ดี เพราะ แม้ว่า Series ของ SET50 Futures ที่เปลี่ยนแปลงไปอาจไม่ส่งผลต่อราคา DW แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีถึง Time Decay ของ DW ที่จะส่งผลต่อราคาเช่นกัน

 

     เป็นอย่างไรกันบ้างกับเทคนิคการพิจารณาที่นำมาฝากในวันนี้ หวังว่าจะช่วยให้นักลงทุนได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง Series ของ SET50 Futures ที่จะมีผลต่อราคา DW ไม่มากก็น้อย ซึ่งนอกเหนือจาก DW ที่อ้างอิงใน SET50 Futures แล้ว นักลงทุนสามารถนำเทคนิคการพิจารณานี้ไปปรับใช้กับ DW ในดัชนีอื่น ๆ เช่น SET50 DJI NDX และ SPX ได้อีกด้วย ที่สำคัญ เมื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมติดตามข่าวสารจากผู้ออก DW อย่างใกล้ชิด เพราะ เมื่อดัชนีใดที่ DW อ้างอิงราคาอยู่มีการเปลี่ยนแปลง Series ขึ้นมา โดยทั่วไปแล้ว ทางผู้ออกจะทำการแจ้งนักลงทุนให้ทราบล่วงหน้าเพื่อทำการวางแผนซื้อขาย และสุดท้ายนี้ อย่าลืมนำเทคนิคไปปรับใช้กับแผนการลงทุน พร้อมพิจารณาความเสี่ยงในการลงทุนควบคู่กันไป

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]