J.P. Morgan Thailand DW41

บทความ

จะเทรดต้องรู้! หุ้นแม่ติด Ceiling / Floor มีผลต่อ DW อย่างไร
2021-09-20
2021-09-20

รู้จัก Ceiling และ Floor ของ DW เรื่องสำคัญที่คุณต้องรู้

ประเด็นสำคัญ

#1. DW มีค่า Ceiling และ Floor เป็นของตัวเอง

#2. DW จะติด Ceiling/Floorก่อนหรือหลังหุ้นแม่

#3. DW บนดัชนีหุ้นไทยและ DW บนดัชนีหุ้นต่างประเทศติด Ceiling / Floor เหมือนกันไหม?

 

 

     เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภทมาพร้อมความผันผวนเสมอ ทางตลาดหลักทรัพย์จึงต้องมีการกำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเข้ามาควบคุมการซื้อขายและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักลงทุน คำศัพท์ 2 คำที่คุณต้องรู้จักกันมาบ้างแล้ว นั่นก็คือ Ceiling และ Floor ซึ่งเป็นการเรียกกรอบราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดที่เป็นไปได้ในแต่ละวันของหลักทรัพย์แต่ละตัว แล้ว DW ที่อ้างอิงราคาตามหุ้นหรือดัชนีอ้างอิงจะมี Ceiling และ Floor บ้างหรือไม่? ในบทความนี้ J.P. Morgan จะพาไปรู้จัก Ceiling และ Floor ของ DW ว่าเหมือนหรือแตกต่างกับของหุ้นแม่อย่างไร และจะส่งผลอย่างไรต่อการซื้อขายของนักลงทุนบ้าง

 

DW มีค่า Ceiling และ Floor เป็นของตัวเอง

     ถึงแม้ว่าราคาของ DW จะขยับตามหุ้นหรือดัชนีอ้างอิง แต่วิธีคำนวณราคา Ceiling และ Floor ของหลักทรัพย์ทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกัน DW จึงมีลิมิตราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดเป็นของตัวเอง และมีโอกาสติด Ceiling หรือ Floor ก่อนหุ้นแม่

     

     ยกตัวอย่างเช่น หุ้น XYZ มีราคาปิดเมื่อวาน 100 บาท ดังนั้น ราคา Ceiling คือ 130 บาท และ Floor คือ 70 บาท     สมมติว่า DW ที่อ้างอิงหุ้น XYZ มีราคาปิดเมื่อวาน 0.20 บาท และมีอัตราใช้สิทธิเท่ากับ 13 DW ต่อหุ้น ดังนั้น Ceiling ของ DW ที่อ้างอิงหุ้น XYZ จึงเท่ากับ  2.50 บาท และ Floor เท่ากับ 0.01 บาท

 

DW จะติด Ceiling/Floorก่อนหรือหลังหุ้นแม่

     เนื่องจาก DW โดยส่วนใหญ่มีอัตราใช้สิทธิ (DW: หุ้น) มากกว่า 1 ดังนั้น DW มักจะติด Ceiling / Floor ก่อนหุ้นแม่ เรามาดูกันก่อนว่าถ้าหาก DW ติด Ceiling / Floor จะเกิดอะไรขึ้น

กรณี DW ติด Ceiling

     ราคา DW ที่แสดงบนกระดานจะแสดงราคา Bid ลำดับที่ 1 เท่ากับราคา Ceiling ของ DW และจะไม่มีราคา Offer ที่สูงกว่าราคา Ceiling แสดงอยู่ 

ตัวอย่าง

Bid

Offer

2.50

 

2.48

 

2.46

 

2.44

 

2.42

 

 

กรณีที่หุ้นแม่ติด Floor

     ราคา DW ที่แสดงบนกระดานจะไม่แสดงราคา Bid ที่ต่ำกว่าราคา Floor ในขณะที่ราคา Offer ลำดับที่ 1  เท่ากับราคา Floor ของ DW 

ตัวอย่าง

Bid

Offer

 

0.20

 

0.21

 

0.22

 

0.23

 

ข้อสังเกต:

เนื่องจากทางผู้ดูแลสภาพคล่องสามารถหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องภายใต้ข้อกำหนดสิทธิได้หากราคา DW น้อยกว่า 0.05 บาทส่งผลให้ในกรณีที่ราคา Floor ต่ำกว่า 0.05 บาท อาจไม่มีการดูแลสภาพคล่อง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคทำให้แผนการลงทุนที่จะรอซื้อ DW ที่ระดับราคา Floor ไม่สามารถกระทำได้


 

DW บนดัชนีหุ้นไทยและ DW บนดัชนีหุ้นต่างประเทศติด Ceiling / Floor เหมือนกันไหม?

     นักลงทุนหลายๆ ท่าน นอกจากจะเทรด DW ที่อ้างอิงหุ้นไทยรายตัวแล้ว ยังสนใจซื้อขาย DW ที่อ้างอิงดัชนีหุ้นไทยและดัชนีหุ้นต่างประเทศอีกด้วย ในส่วนนี้ เราจึงอยากเพิ่มข้อระมัดระวังที่ควรรู้ เมื่อดูราคา Ceiling และ Floor เพื่อให้ นักลงทุนไม่พลาดในการจับจังหวะซื้อขาย และมีคลังข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดก่อนตัดสินใจ

DW บนดัชนีหุ้นไทย

ราคาปิดวันก่อนหน้าของ DW = [(ราคาปิดวันก่อนหน้าของดัชนีอ้างอิง x 30%) x ตัวคูณดัชนี DW]

DW บนดัชนีหุ้นต่างประเทศ

ราคาปิดวันก่อนหน้าของ DW = [(ราคาปิดวันก่อนหน้าของดัชนีต่างประเทศอ้างอิง x 30%) x ตัวคูณดัชนี DW x อัตราแลกเปลี่ยน

 

ข้อสังเกต

     สูตรการคำนวณของ DW อ้างอิงดัชนีหุ้นมีความคล้ายคลึงกับสูตรการคำนวณของ DW ที่อ้างอิงหุ้นไทย  แต่แตกต่างที่ใช้ตัวคูณดัชนี DW แทนอัตราใช้สิทธิ (DW ต่อหุ้น) โดยตัวคูณดัชนี DW แสดงอยู่ในรูปแบบดังนี้

กรณีดัชนีหุ้นไทย :  บาทต่อจุดดัชนี

กรณีดัชนีหุ้นต่างประเทศ : สกุลเงินท้องถิ่นของดัชนีนั้นต่อจุดดัชนี เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อจุดดัชนี โดยหากเป็นดัชนีต่างประเทศจะต้องมีการปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้อยู่ในรูปเงินบาท

 

     ได้ทราบกันไปแล้วว่า Ceiling และ Floor ของหุ้นหรือดัชนีอ้างอิงนั้นเหมือนหรือแตกต่างกับของ DW อย่างไร และส่งผลกระทบอย่างไรต่อกัน หากนักลงทุนคนใดสนใจลงทุนใน DW41 ก็สามารถตรวจสอบค่าต่าง ๆ ผ่านตารางราคา DW ได้อย่างง่ายดายบนเว็บไซต์ของ J.P. Morgan สำหรับบทความถัดไป เราจะมีเรื่องราวน่าสนใจหรือข่าวสารการลงทุนอะไรมานำเสนอ โปรดติดตามได้ที่นี่เลย

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]