J.P. Morgan Thailand DW41

บทความ

J.P. Morgan DW41 : สรุปภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐ 26 ส.ค. 64
2021-08-26
2021-08-26

  ดัชนี SPX ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่อีกครั้ง โดยหุ้นกลุ่ม Growth เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับกลุ่ม Value สัญญาณของการเคลื่อนย้านกระแสเงินเข้าสู่ Cyclical sector ยังชัดเจน ภายหลังหุ้น Banking +1.8% จากแรงหนุนของ yields ที่สูงขึ้นก่อนประชุม Jackson Hole, Infrastructure +1.1%, Construction & Engineering +3.2%, Airline +1.3% นอกจากนั้นเริ่มมีข้อสังเกตว่านักลงทุนรายย่อยกลับมาลงทุนในตลาดเพิ่มเติมวัดจากปริมาณการซื้อขายของหุ้น AMC ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า Tesla เมื่อคืนที่ผ่านมา
  เมื่อคืนที่ผ่านมาทาง Chief Economist ของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ได้ให้ความเห็นว่าทาง ECB จะพิจารณานโยบายการเงินให้สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นหาก Fed ลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมไปถึงถึงให้ความเห็นว่า Eurozone ยังมีมุมมองเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และอาจจะเริ่มพิจารณาชะลอ pandemic QE ในการประชุมเดือน ก.ย. โดยจากสัญญาณ Hawkish ดังกล่าวส่งผลให้ EU bond yield ปรับตัวสูงขึ้น UK +0.057%, Germany +0.054%, Spain 0.064%) 

สรุปภาพดัชนีหุ้น ณ เวลา 3.15 เปลี่ยนแปลง (ุจุด) เปลี่ยนแปลง (ุ%)
S&P500 (SPX) 4,496.19 +9.96 +0.22%
Nasdaq-100 (NDX) 15,368.92 +11.24 +0.07%
Dow Jones Industrial Average (DJI) 35,405.50 +39.24 +0.11%

ประเด็นที่น่าสนใจอื่น ๆ  

1. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี  1.34% (+0.05%) , อัตราดอกเบี้ย Real Yield -1.016% (+0.01%) 
2. VIX index 16.79 จุด ลดลง -0.45 จุด
3. ราคาทองคำ $1,791/oz  (-0.65%)
4. ราคานํ้ามัน  $71.91/bbl (+1.2%) 

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]