J.P. Morgan Thailand DW41

บทความ

รวมข้อมูล DW SET50 ประเภทต่างๆ และโอกาสการลงทุนที่ควรรู้
2021-07-01
2021-07-01

มอง SET50 มุมใหม่ รวมข้อมูลซื้อขาย DW SET50 ด้วยเงินหลักร้อย

ประเด็นสำคัญ

#1. เปิดโอกาสนักลงทุนตลาดไทย ด้วย SET50 DW

#2. ข้อควรรู้ก่อนเลือกลงทุนใน DW ของ SET50 Futures

#3. SET50 ผันผวนจะส่งผลต่อ DW SET50 ทั้งหมดหรือไม่ มีโอกาสทำกำไรหรือเปล่า?

 

     สำหรับนักลงทุนแล้ว ดัชนี SET50 จัดเป็นหนึ่งในคำที่คุ้นหูมาก เพราะเป็นดัชนีที่คำนวณราคาตามหุ้นที่ Market Capitalization ใหญ่ที่สุด 50 อันดับแรกของตลาดหุ้นไทย ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะลงทุนในหุ้น กองทุนรวม หรือแม้แต่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ DW ก็ต้องเคยสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของ SET50 มาแล้วอย่างแน่นอน แต่รู้หรือไม่ว่า การลงทุนที่อ้างอิงดัชนี SET50 ในแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร แล้ว SET50 DW นั้นมีหลักการลงทุนแบบไหน J.P. Morgan มีสาระที่น่าสนใจและได้รวบรวมข้อมูล DW SET50 มาให้นักลงทุนได้อ่านแล้ว ไปติดอาวุธให้พร้อมก่อนพิชิตตลาดกันได้เลย

เปิดโอกาสนักลงทุนตลาดไทย ด้วย SET50 DW

     ถ้าหากใครที่คุ้นเคยกับการลงทุนในกองทุน SET50 หรือซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทยอยู่แล้ว และอยากขยายโอกาสการลงทุนไปในเครื่องมือทางการเงินชนิดใหม่ สามารถทำความเข้าใจกับ SET50 DW ที่ใช้เงินเริ่มต้นลงทุนน้อยกว่าการซื้อหุ้นแม่โดยตรงได้ โดย SET50 DW คือ Derivative Warrant หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 Futures ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในดัชนีนั้น ๆ โดยตรง สรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

   - SET50 เป็นดัชนีและการจัดอันดับหุ้นสามัญ 50 อันดับแรก มีไว้เพื่อวัด Market Capitalization ของหุ้นขนาดใหญ่ในตลาด และใช้เป็นดัชนีอ้างอิงในการออกตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ เช่น SET50 Futures หรือ SET50 Options หรือแม้แต่การลงทุนในกองทุนรวม SET50 ก็ยังเป็นการลงทุนในหุ้น 50 อันดับแรก เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีนี้ที่สุด

   - SET50 Futures เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) โดยผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาว่าจะส่งมอบสินค้าอ้างอิง ซึ่งก็คือดัชนี SET50 ตามราคาที่คาดการณ์ไว้ในวันที่กำหนด โดยไม่สนใจว่าราคาจริงในวันนั้นจะเท่ากับที่ทำสัญญากันไว้หรือเปล่า

   - DW ของ SET50 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักลงทุน โดยเป็นการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีราคาขยับขึ้นลงอ้างอิงกับดัชนี SET50 Futures ผ่านบัญชีซื้อขายหรือพอร์ตหุ้นพอร์ตเดิมได้เลย มีวันครบกำหนดอายุที่แน่นอนในการถือครอง และเหมาะกับผู้ที่ต้องการเก็งกำไรระยะสั้นด้วยเงินทุนที่น้อยกว่าและผู้ที่ชอบการมองทิศทางการขึ้นลงของตลาด

 

ข้อควรรู้ก่อนเลือกลงทุนใน DW ของ SET50 Futures

     DW ของ SET50 Futures เป็น DW ที่เคลื่อนไหวโดยอ้างอิงกับ SET50 Index Futures ส่วนใหญ่จะมีค่า Gearing ค่อนข้างสูง และราคา SET50 Index Futures จะสะท้อนมุมมองที่นักลงทุนมีต่อดัชนี SET50 ในอนาคต เนื่องจาก SET50 Index Futures ที่ซื้อขายในตลาด TFEX มีสภาพคล่องสูง และทางผู้ออกสามารถปรับราคา SET50 DW ประเภทนี้ให้สอดคล้องกับ SET50 Index Futures จึงสามารถซื้อขายได้จริงแบบ Real Time และเป็นที่นิยมของนักลงทุน เหมาะกับการลงทุนด้วยเงินเริ่มต้นลงทุนที่ไม่มาก และเพิ่มโอกาสการลงทุนทั้งตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง

     สัญลักษณ์ Ticker ของ SET50 DW Futures นั้นมีโครงสร้างที่นักลงทุนสามารถอ่านตามได้ง่าย ๆ ดังนี้

S50 + รหัสเดือนที่ครบกำหนดอายุ + YY (ตัวเลขแสดง ค.ศ. 2 หลักท้าย)

   

     รหัสของแต่ละเดือนจะถูกแทนที่ด้วยตัวอักษรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านค่าและลดทอนความสับสนของการใช้ตัวเลขจำนวนมากในรหัส

 

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

F

G

H

J

K

M

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

N

Q

U

V

X

Z

 

     โดยปกติแล้ว นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับราคาครบกำหนดอายุในวันสุดท้ายของแแต่ละไตรมาส เพื่อใช้เป็นตัวอ้างอิงกับราคาในการเทรด SET50 DW Futures ได้แก่ H (มีนาคม), M (มิถุนายน), U (กันยายน) และ Z (ธันวาคม) ยกตัวอย่างเช่น S50M21 เป็น SET50 DW Futures ที่มีวันครบกำหนดอายุอยู่ในเดือนมิถุนายน 2021

Investment Tips:

     การลงทุนใน SET50 DW นั้น เหมือนกับการที่คุณได้กระจายความเสี่ยงไปยังหุ้นทั้งหมด 50 ตัว แต่ DW ที่อ้างอิงหุ้นรายตัว นั้นเป็นการอ้างอิงกับหุ้นเพียงตัวเดียว ดังนั้นจึงมีความผันผวนสูงกว่า และมี Implied Volatility ที่สูงกว่าด้วย

     วันซื้อขายสุดท้ายของ SET50 Futures และ SET50 DW คือวันเดียวกัน ซึ่งก็คือ วันทำการก่อนวันทำการสุดท้าย 1 วัน ซึ่งโดยส่วนมาก SET50 Futures จะอ้างอิงกับ futures ในเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

     หาก Futures ตัวใดครบกำหนดอายุแล้ว หาก DW ที่อ้างอิงกับ Futures ตัวนั้นยังไม่ครบกำหนดอายุในเดือนดังกล่าว จะเปลี่ยนสัญญา (Rollover) ไปอ้างอิงกับราคาของ Futures ในเดือนสิ้นสุดของไตรมาสถัดไป

ตัวอย่างของการ Rollover

8 มิถุนายน

S5041C2109A อ้างอิง S50M21 เนื่องจาก futures ซีรี่ย์ M มีสภาพคล่องสูงสุด ณ วันนี้

วันแรกของสัปดาห์ที่ S50M21 หมดอายุ (28 มิถุนายน)

S5041C2109A จะเปลี่ยนไปอ้างอิง S50U21 เนื่องจาก futures ซีรี่ย์ U มีสภาพคล่องสูงสุด

 

SET50 ผันผวนจะส่งผลต่อ DW SET50 ทั้งหมดหรือไม่ มีโอกาสทำกำไรหรือเปล่า?

     อย่างที่ทราบกันดีว่า ราคาของดัชนี SET50 นั้นจะปรับตัวขึ้นลงตามทิศทางของเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ทั้งภายในประเทศและข่าวสำคัญจากทั่วโลก ดังนั้น DW ของ SET50 จึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาของดัชนี  อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก DW นั้นมีความพิเศษตรงที่เราสามารถลงทุนได้ทั้ง Call และ Put ดังนั้น ถึงแม้ดัชนีจะอยู่ในช่วงขาลงก็ยังมีโอกาสในการทำกำไร โดยหากคาดการณ์แล้วว่าดัชนีจะปรับตัวลดลง ก็ให้เลือก Put DW นั่นเอง

 

     รู้อย่างนี้แล้ว หากนักลงทุนคนไหนสนใจจะขยายโอกาสในการลงทุนที่อ้างอิงกับตลาดหุ้นไทย DW SET50 ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณสามารถเทรดได้ด้วยเงินเพียงหลักร้อย ทั้งยังช่วยจำกัดความเสี่ยงในการขาดทุนได้ด้วย สามารถศึกษา DW ตัวที่สนใจและติดตามบทความดี ๆ กันต่อได้เลยกับ J.P. Morgan

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]