J.P. Morgan Thailand DW41

บทความ

Dow Jones DW41 (DJI41) เพิ่มโอกาสการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Value ในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
2021-05-26
2021-05-26

Dow Jones DW41 (DJI41) เพิ่มโอกาสการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Value ในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

**** DJI41 Dow Jones Industrial Average โดย J.P.Morgan เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พ.ค. กับ 2 รุ่น ****

DJI41C2109A  เน้น Gearing แรง

DJI41P2109A  เน้น Gearing แรง

ดัชนี Dow Jones Industrial Average

     Dow Jones Industrial Average หรือ DJI เป็นดัชนีประเภท price-weighted index ปัจจุบันประกอบด้วยหุ้นใหญ่พื้นฐานดี 30 หุ้นของตลาด New York Stock Exchange และ Nasdaq โดยหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี จะมาจากหุ้นหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีทั้งหุ้นกลุ่ม Value และ หุ้นกลุ่ม Growth ซึ่งดัชนี DJI มีหุ้นกลุ่ม Value เป็นส่วนใหญ่ โดยแต่ละตัวมีน้ำหนักไม่เกิน 8% แต่ถ้าหากพิจารณารายละเอียดของหุ้นในดัชนีที่มีน้ำหนักสูงสุด 10 อันดับแรกจะพบว่าครอบคลุมมูลค่าของดัชนีกว่า 52.83% โดยสมาชิก 10 อันดับแรกได้แก่

1.   United Health Group     7.33%

2.   Goldman Sachs            6.54%

3.   The Home Depot          6.24%

4.   Microsoft                       4.98%

5.   Boeing                          4.92%

6.   Amgen                          4.87%

7.   Caterpillar Inc.              4.54%

8.   McDonald’s                  4.49%

9.   Honeywell                    4.47%

10. Salesforce                    4.45%  

     นอกจากนั้นยังมีหุ้นอื่น ๆ ที่นักลงทุนคุ้นเคยเช่น 3M (3.84%), The Walt Disney Company (3.66%), Nike, Inc. (2.58%), Apple Inc. (2.57%) และ The Coca Cola Company (1.04%) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีทั้งหุ้นกลุ่ม Value และหุ้นกลุ่ม Growth โดยมีหุ้นกลุ่ม Value เป็นส่วนใหญ่

ความแตกต่างระหว่างดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJI), Nasdaq (NDX) และ S&P500 (SPX)

 

DJI

NDX

SPX

 จำนวนหุ้น    สมาชิก           

30 หุ้น

102 หุ้น

505 หุ้น

 ลักษณะสำคัญ    

    สะท้อนหุ้นใหญ่พื้นฐานดีจากตลาดหุ้นสหรัฐ  โดยสมาชิกมากจาก ตลาด NYSE และ Nasdaq

    สะท้อนกลุ่ม Technology เป็นหลักโดยสมาชิกมาจากตลาด Nasdaq เท่านั้น

  สะท้อนภาพรวมตลาดหุ้น  สหรัฐเนื่องจาก 
คลอบคลุมสมาชิกจากทั้ง ตลาด NYSE, Nasdaq และ  Cboe

     DJI มีสัดส่วนหุ้นกลุ่ม Value มากกว่า NDX และ SPX ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา หุ้นกลุ่ม Value Stock สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าหุ้นกลุ่ม Growth Stock ซึ่งสามารถเห็นได้จากการที่ดัชนี DJI  ได้ปรับตัวขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ไปถึง 2 ครั้ง ในช่วงเวลาห่างกันเพียง 2 เดือน ได้แก่ช่วงกุมภาพันธ์ 2564 ที่ปิดตัวสูงสุดในประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรก และช่วงเดือนเมษายน 2564 ที่ปิดตัวสูงสุดในประวัติศาสตร์เป็นครั้งที่สอง ซึ่งสาเหตุของการที่ดัชนี DJI ทำ all-time high นั้น ได้รับแรงสนับสนุนจากการคาดการณ์ที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจากการชะลอตัวในช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ที่ผ่านมา ซึ่งหุ้นที่เป็น components ในดัชนี DJI นั้นส่วนมากเป็นหุ้นในกลุ่ม Value Stock ที่มีพื้นฐานดีและน่าจะสามารถสร้างผลประกอบการได้ดีไปกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

 

Dow Jones DW โดยเจพีมอร์แกน หรือ DJI41

     ชื่อย่อ Dow Jones DW โดยเจพีมอร์แกน คือ “DJI41” โดยนักลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลของ DW ดังกล่าวเพียงพิมพ์ DJI ตามด้วยเบอร์ 41 โดยรายละเอียดของชื่อ DW จะประกอบด้วย

DJI + 41 + C/P + YY + MM + A-Z

DJI   = ชื่อย่อดัชนี Dow Jones Industrial
41     = รหัสผู้ออก DW ซึ่งก็คือ บล.เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
YY    = ปีที่ DW หมดอายุ เช่น 21 คือ ปี 2021
MM  = เดือนที่ DW หมดอายุ เช่น 03 เดือน มี.ค.
A-Z  = ชื่อรุ่น โดยรุ่น A-B-C เป็นต้นไปจะเป็นรุ่นที่เน้น Effective Gearing ในขณะที่รุ่น T-U-W เป็นต้นไปจะเป็นรุ่นที่เน้นถือนาน Time Decay ต่ำ

 

เปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างดัชนี DJI, NDX และ SPX

     พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 – 18 พ.ค. 64

ดัชนี

      ผลตอบแทน         

ความผันผวน

       (90 วันย้อนหลัง)          

            DJI            

12.16%

13.14%

NDX

3.29%

23.45%

SPX

10.84%

19.32%

     จะเห็นได้ว่า DJI มีผลตอบแทนมากที่สุด และมีความผันผวนย้อนหลัง 90 วันต่ำสุด เมื่อเทียบกับทั้ง 3 ดัชนีหลักของสหรัฐอเมริกา
 

การดูแลสภาพคล่อง DJI DW41

       ราคาของ DJI DW41 จะเคลื่อนไหวตามราคาของสัญญา E-mini Down Jones Industrial Average Futures หรือ E-mini Dow ($5) Futures ซึ่งซื้อขายตลอดเกือบ 23 ชม. ส่งผลให้นักลงทุนสามารถลงทุนใน DJI DW41 ได้ในช่วงเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้นไทย ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. (ไม่มีพักเที่ยง) โดยในช่วงเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้นไทย ราคาของ E-mini Dow ($5) Futures จะเคลื่อนไหวสะท้อนข่าวของสหรัฐอเมริกา, ข่าวของประเทศฝั่งเอเชีย โดยเฉพาะข่าวประเทศจีน และข่าวของประเทศแถบยุโรป

     สำหรับสัญญา E-mini Dow ($5) Futures ที่จะใช้ในการเทียบตารางราคาจะเป็นสัญญาเดือนไตรมาสใกล้ที่สุดเป็นหลัก โดยสัญญาจะครบกำหนดอายุในวันศุกร์ที่สามของเดือน

     นักลงทุนสามารถตรวจสอบราคาของ E-mini Dow ($5) Futures ได้ทาง https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-dow.html (ซึ่งจะ delay ประมาณ 10 นาที)

 

วันซื้อขายสุดท้าย

          วันซื้อขายสุดท้ายของ DJI DW41จะเป็นวันเดียวกับวันซื้อขายสุดท้ายของสัญญา E-mini Dow ($5) Futures ซึ่งจะเป็นวันศุกร์ที่สามในแต่ละเดือนสุดท้ายของไตรมาส (มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.)

 

รายละเอียด Dow Jones Warrants ชุดแรก

เริ่มซื้อขายชุดแรก 2 รุ่น

DJI41C2109A   DJI41P2109A    เน้น Gearing แรง

เทียบตารางราคากับ E-mini Dow ($5) Futures series มิ.ย. 63 (จนถึงวันที่ 14 มิ.ย. จะเริ่ม Roll over ไปเดือน ก.ย. 64)

*รุ่น A-B-C-… เน้น High Gearing รุ่น T-U-W-… เน้น Low Time Decay

 

J.P. Morgan ผู้ออก DW บนดัชนีหลักหุ้นสหรัฐฯ ครบทั้ง 3 ตัว เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ได้แก่ S&P500 (SPX), Nasdaq 100 (NDX) และ Dow Jones Industrial Average (DJI)

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]