J.P. Morgan Thailand DW41

บทความ

Nasdaq-100 DW41 (NDX41) โอกาสการลงทุนในหุ้นเน้น Tech ในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
2021-01-13
2021-01-13

**** NDX41 Nasdaq 100 DW โดย J.P.Morgan เริ่มซื้อขายวันที่ 14 ม.ค. กับ 4 รุ่น ****
      NDX41C2103A  NDX41P2103A  เน้น Gearing แรง
      NDX41C2103T  NDX41P2103T  เน้น Time Decay ตํ่า

ดัชนี Nasdaq-100 Index

The Nasdaq-100 Index เป็นดัชนีประเภท modified capitalization-weighted index ปัจจุบันประกอบด้วยหุ้นที่ใหญ่ที่สุด 102 หุ้นของตลาด Nadaq โดยสมาชิกจะเน้นไปที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยจะไม่มีสมาชิกที่เป็นกลุ่มการเงิน รวมไปถึงสมาชิกแต่ละตัวมีน้ำหนักไม่เกิน 24%  แต่ถ้าหากพิจารณาสมาชิกที่มีน้ำหนักสูงสุด 10 อับดับแรกจะพบว่าคลอบคลุมมูลค่าของดัชนีกว่า 51% โดยสมาชิก 10 อันดับแรก ณ วันที่ 25 ธ.ค. 63 ได้แก่

1. Apple Inc.12.34%
2. Microsoft   9.32%
3. Amazon     8.86%
4. Tesla         4.14%
5. Facebook 3.53%
6. Alphabet (GOOG) 3.13%
7. Alphabet (GOOGL) 2.84%
8. NVIDIA      2.75%
9. Paypal      2.39%
10. Adobe     2.02%  

นอกจากนั้นยังมีหุ้นอื่น ๆ ที่นักลงทุนคุ้นเคยเช่น Netflix (1.92%), PepsiCo (1.67%), Starbuck (1%), Zoom (0.67%) หรือหุ้นการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเช่น Gilead Science (0.59%), Moderna (0.42%)
นอกจากนั้นยังมีหุ้นจากประเทศจีนที่มาจดทะเบียนได้แก่ JD.com (0.60%), Baidu (0.44%) และ NetEase (0.25%)

ข้อมูลดัชนี Nasdaq-100 Index ล่าสุด  https://www.nasdaq.com/market-activity/index/ndx
ข้อมูลสมาชิกดัชนี Nasdaq-100 Index ล่าสุด https://www.nasdaq.com/market-activity/quotes/nasdaq-ndx-index

ความแตกต่างระหว่างดัชนี Nasdaq-100 และดัชนี S&P500

Nasdaq-100 index ประกอบด้วยจำนวนสมาชิก 102 หุ้น (100 บริษัท) ในขณะที่ S&P500 index ประกอบด้วยสมาชิก 505 หุ้น 
โดย Nasdaq-100 สะท้อนกลุ่ม Technology เป็นหลักโดยสมาชิกมาจากตลาด Nasdaq เท่านั้น ในขณะที่ S&P500 Index จะสะท้อนภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐเนื่องจากคลอบคลุมสมาชิกจากทั้งตลาด NYSE, Nasdaq และ Cboe

ในช่วงวิกฤต COVID-19 กลุ่มธุรกิจในตลาดหุ้นสหรัฐที่ได้รับผลกระทบเชิงลบได้แก่ ธุรกิจการบิน, ธุรกิจท่องเที่ยว, ธุรกิจเสื้อผ้า และน้ำมัน ในขณะที่กลุ่มธุรกิจ sub-industry ใน Nasdaq ที่เกี่ยวข้องกับการ Work from home เช่น กลุ่ม Movies & Entertainment (Netflix), Application Software (เช่น Zoom), Interactive Home Entertainment (เช่น Activision Blizzard, Electronic Arts), Internet & Direct Marketing Retail (เช่น Amazon) และ Data Processing (Paypal) มีผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้นในช่วงดังกล่าว ส่งผลให้ดัชนี Nasdaq-100 ปรับตัวสูงขึ้นได้เร็วกว่าทั้งดัชนี S&P500 Index และดัชนี Dow Jones ตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค.63 เป็นต้นไป

Nasdaq DW โดยเจพีมอร์แกน หรือ NDX41
ชื่อย่อ Nasdaq DW โดยเจพีมอร์แกน คือ “NDX41” โดยนักลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลของ DW ดังกล่าวเพียงพิมพ์ NDX ตามด้วยเบอร์ 41 โดยรายละเอียดของชื่อ DW จะประกอบด้วย

NDX + 41 + C/P + YY + MM + A-Z

NDX = ชื่อย่อดัชนี Nasdaq-100 Index
41    = รหัสผู้ออก DW ซึ่งก็คือ บล.เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
YY    = ปีที่ DW หมดอายุ เช่น 21 คือ ปี 2021
MM = เดือนที่ DW หมดอายุ เช่น 03 เดือน มี.ค.
A-Z  = ชื่อรุ่น โดยรุ่น A-B-C เป็นต้นไปจะเป็นรุ่นที่เน้น Effective Gearing ในขณะที่รุ่น T-U-W เป็นต้นไปจะเป็นรุ่นที่เน้นถือนาน Time Decay ต่ำ

 เปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างดัชนี Nasdaq-100 และ S&P500

พิจารณาจากข้อมูลตั้งแต่ ม.ค.63 – 24 ธ.ค.63

ดัชนี Nasdaq-100 Index ให้ผลตอบแทนมากกว่าดัชนี S&P500 กว่า 3 เท่า

ผลตอบแทน Nasdaq-100 Index  +45.55%    ความผันผวนย้อนหลัง 90 วัน 26.73%
ผลตอบแทน S&P500 Index +14.62%           ความผันผวนย้อนหลัง 90 วัน 18.74%

การดูแลสภาพคล่อง NDX DW41

ราคาของ NDX DW41 จะเคลื่อนไหวตามราคาของสัญญา E-mini Nasdaq-100 Futures ซึ่งซื้อขายตลอดเกือบ 23 ชม. ส่งผลให้นักลงทุนสามารถลงทุนใน NDX DW41 ได้ในช่วงเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้นไทย ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. (ไม่มีพักเที่ยง) โดยในช่วงเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้นไทย ราคาของ E-mini Nasdaq-100 Futures จะเคลื่อนไหวสะท้อนข่าวของสหรัฐอเมริกา, ข่าวของประเทศฝั่งเอเชีย โดยเฉพาะข่าวประเทศจีน และข่าวของประเทศแถบยุโรป

สำหรับสัญญา E-mini Nasdaq-100 Futures ที่จะใช้ในการเทียบตารางราคาจะเป็นสัญญา เดือนไตรมาสใกล้ที่สุดเป็นหลัก โดยสัญญาจะครบกำหนดอายุในวันศุกร์ที่สามของเดือน

นักลงทุนสามารถตรวจสอบราคาของ E-mini Nasdaq-100 Futures ได้ทาง https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq-100.html หรือดูราคาแบบประมาณได้จาก www.investing.com โดยดูราคา Futures ที่ใช้รหัส US Tech 100 index

วันซื้อขายสุดท้าย

          วันซื้อขายสุดท้ายของ NDX DW41จะเป็นวันเดียวกับวันซื้อขายสุดท้ายของสัญญา E-mini S&P500 Index ซึ่งจะเป็นวันศุกร์ที่สามในแต่ละเดือนสุดท้ายของไตรมาส (มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]