J.P. Morgan Thailand DW41

บทความ

J.P. Morgan DW41 : สรุปภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐ 21 ธ.ค. 64
2021-12-21
2021-12-21

ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลงท่ามกลางสภาพคล่องที่ลดลง ในขณะที่ Futures เริ่ม rebound เช้านี้

         ช่วงการซื้อขายของตลาดสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมามีสภาพคล่องที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหากพิจาณา market depth ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นกลุ่ม e-mini ที่ปรับลดลงกว่า 70% จากช่วงเวลาปกติ ในขณะที่ตลาดพันธบัตรรัฐบาลมี market depth ที่ลดลงกว่า 30% จากช่วงเวลาปกติ นอกจากนั้นดัชนีหุ้นยังได้รับแรงกดดันจากกระแสการล็อคดาวน์จากผลกระทบของ Omicron ใน Netherland การระงับการเดินทางในยุโรป และปัญหาทางการเมืองสหรัฐเกี่ยวกับการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ Build Back Better โดยหุ้นกลุ่ม large cap tech ปรับตัวลงกว่า -1% กลุ่ม Renewable Energy ปรับตัวลง -4.8% , TSLA -3.5%, Machinery -2.1%, Material -1.8%, Banks -2.2% ในขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า rebound ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากราคาสะท้อนความกังวลข้างต้นไปตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาประเทศไทย ดัชนี VIX index ปรับตัวสูงขึ้น 1.3 จุดแตะระดับ 22.87 จุด

    ในขณะ Bond Yield ปรับตัวสูงขึ้นภายหลังตลาดให้ความสำคัญกับการแต่งตั้ง Bundesbank president (ประเทศเยอรมัน) คนใหม่ ซึ่งมีแนวโน้ม Hawkish มากกว่าเดิม ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง 2% จากความกังวลใน Omicron ล็อคดาวน์

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]