J.P.Morgan Thailand DW41

ตารางราคา DW41

  • หลักทรัพย์อ้างอิง: WHA
  • ผู้ออก: JPM
  • ประเภทสิทธิ: Put
Terms
หลักทรัพย์อ้างอิง WHA ผู้ออก JPM
Settlement Type Cash Settement Exercise Type European ประเภท Put
ราคาใช้สิทธิ 4.2 Listing Date 2019-06-25 Expiry Date 2019-12-14
วันซื้อขายวันสุดท้าย 2019-12-09 จำนวนวันที่เหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย (วัน) 105วัน Effective Gearing(x) -4.87
Sensitivity -0.79 Moneyness(%) % OTM / 12.13 อัตราการใช้สิทธิ 1.42857
ค่าความผันผวนแฝง (%) 53.32 Delta(%) 27.79 Time Decay(Day) -0.0044
จำนวณวันเฉลี่ยที่มูลค่าจะลดลง 1 ช่องราคา 2.27