J.P.Morgan Thailand DW41

ตารางราคา DW41

  • หลักทรัพย์อ้างอิง: OSP
  • ผู้ออก: JPM
  • ประเภทสิทธิ: Put
Terms
หลักทรัพย์อ้างอิง OSP ผู้ออก JPM
Settlement Type Cash Settement Exercise Type European ประเภท Put
ราคาใช้สิทธิ 30 Listing Date 2019-07-02 Expiry Date 2019-12-28
วันซื้อขายวันสุดท้าย 2019-12-24 จำนวนวันที่เหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย (วัน) 120วัน Effective Gearing(x) -4.13
Sensitivity -0.76 Moneyness(%) % OTM / 18.37 อัตราการใช้สิทธิ 0.13333
ค่าความผันผวนแฝง (%) 61.86 Delta(%) 22.76 Time Decay(Day) -0.003
จำนวณวันเฉลี่ยที่มูลค่าจะลดลง 1 ช่องราคา 3.28