J.P. Morgan Thailand DW41

บทความ

ทำความรู้จักตลาดหุ้นฮ่องกงและดัชนีฮั่งเส็งหรือ Hang Seng Index (HSI)
2020-05-15
2020-05-15

     เชื่อว่านักลงทุนหลายท่านน่าจะรู้จักใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ Derivative Warrant (DW) เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการลงทุนเพื่อเก็งกำไรในระยะสั้น โดยราคาเคลื่อนไหวไปตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ออก

     ในช่วงปีที่ผ่านมาทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ทางบริษัทหลักทรัพย์ผู้ออก DW สามารถเสนอขาย DW อ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยในปัจจุบันเริ่มต้นด้วยดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหุ้นฮ่องกง หรือที่รู้จักในชื่อดัชนีฮั่งเส็ง Hang Seng Index (HSI) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากอัตราการลงทุนได้มากขึ้นเพราะดัชนีฮั่งเส็งเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 5 ของโลก* และมีความน่าเชื่อถือเนื่องจากหุ้นที่จะได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็นส่วนประกอบของดัชนีฮั่งเส็งจะต้องเป็นหุ้นขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูงเท่านั้น ซึ่งนอกจากจะทำให้นักลงทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นแล้ว ยังสามารถพัฒนาพอร์ตในตลาดต่างประเทศกับกลุ่มหุ้นตัวใหม่ที่มีความน่าสนใจในการลงทุนได้เช่นกัน

    หากนักลงทุนต้องการที่จะลงทุนในดัชนีหลักทรัพย์ฮั่งเส็ง การเลือกใช้ตัวแทนผู้ออก DW อ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์
ฮั่งเส็งที่มีความน่าเชื่อ มีประสบการณ์และสามารถดูแลสภาพคล่องได้ท่ามกลางภาวะตลาดที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

    เหตุผลที่ว่านี้ทำให้กลุ่มเจพีมอร์แกน ในฐานะผู้ออกที่มีประสบการณ์ในการเสนอขาย DW อ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ฮั่งเส็งที่มียอดขายสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่า 3 ปีติดต่อกัน** พร้อมที่จะเข้ามาเสนอขายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ HSI DW41ในประเทศไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน ซึ่งจะมุ่งตอบโจทย์นักลงทุนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

     ราคา Bid ของ DW เป็นไปตามตารางราคา*** และแสดงตารางราคาล่วงหน้า โดยทางเจพีมอร์แกนแสดงตารางราคา HSI DW41 เทียบกับการเคลื่อนไหวของสัญญา Hang Seng Index Futures ทุกๆ 20 จุดดัชนี และจะแสดงตารางราคาล่วงหน้าซึ่งเป็นการแสดงตารางราคารับซื้อคืนที่ละเอียดที่สุดในปัจจุบัน นอกจากนั้นนักลงทุนยังสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดการเคลื่อนไหวของราคา HSI DW41 โดยใช้เครื่องมือเฉพาะของเจพีมอร์แกนที่มีคุณสมบัติพิเศษดังนี้

     1. ติดตามการเคลื่อนไหวแบบทันเวลาด้วย Real Time Hang Seng Index Futures ในหน้าตารางราคา

     2. โปร่งใสด้วยการแสดงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้กำหนดราคาประจำวัน

     3. เพิ่มมุมมองต่อความผันผวนของดัชนีราคาในอนาคตด้วยดัชนี Volatility Hang Seng Index

     พบกับเคล็ดลับในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพได้จาก www.jpmorgandw41.com

*วัดจากมูลค่า Market Capitalization โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานของ Hong Kong Securities and Futures Commission ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

**คำนวณจาก Net Sold Notional Amount ของผู้ออกแต่ละรายตั้งแต่ปี 2560 – 2562 จากฐานข้อมูลของ Bloomberg และ HKEX โดย Net Sold Notional Amount = (จำนวณ DW ที่ขายได้สุทธิ หรือจำนวน DW ที่ซื้อคืนสุทธิ ปรับด้วยอัตราใช้สิทธิ) x ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง x อัตราแลกเปลี่ยน

***ราคา Bid ของ DW เป็นไปตามตารางราคาภายใต้ช่วงเวลาที่สภาพคล่องของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี Hang Seng Index Futures มีปริมาณการซื้อขายใกล้เคียงกับปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยในอดีต

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำเตือน:

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปสำหรับประกอบการพิจารณาเพื่อลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอ การขาย หรือการแนะนำให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง บทความนี้มิใช่การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ การลงทุน หรือภาษีอากร ผู้ลงทุนต้องตัดสินใจในการลงทุนด้วยตนเอง และควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ การลงทุน และภาษีอากรเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยตนเองการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน มูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]